TERAPIA CPM


Ciągły Ruch Bierny (Continuous Passive Motion – CPM) jest metodą wspomagającą rehabilitację pooperacyjną i pourazową stawów kolanowych i biodrowych. Ruch bierny oznacza ruch stawu bez angażowania mięśni pacjenta. Metoda ta służy przede wszystkim przyspieszeniu gojenia, wczesnemu odzyskaniu bezbolesnej ruchomości stawów, uzyskaniu dobrych wyników czynnościowych oraz uniknięciu deficytów związanych z unieruchomieniem kończyny

Wskazania do rehabilitacji przy pomocy szyny CPM :
 • Rehabilitacja po impalntacji endoprotez
 • Mobilizacja stawu po długotrwałym unieruchomieniu np. w gipsie lub ortezie
 • Osteotomie korekcyjne
 • Wszelkie operacje z zespoleniem kości
  ( z możliwością ćwiczeń )
 • Rekonstrukcje więzadeł ACL/PCL
 • Kontuzje i skęcenia stawów
 • Zabiegi na tkankach miękkich w okolicy stawów
Korzyści dla pacjenta :
 • Radykalne skrócenie czasu rehabilitacji
 • Rehabilitacja w warunkach domowych
 • Indywidualne tempo rehabilitacji
Copyright © 2015 MEDIS Bartłomiej Pasek. Projekt i wykonanie: Legacy Software